Sawmill of Sadala OÜ
Kvaliteedi nõuded
haavale, hallile lepale ja sanglepale
Vastuvõtt: Pajusi mnt 30, Põltsamaa linn, 48106
(Vaata kaarti lehe all) 

Haab
diameeter: 18 … 110 cm
pikkus: 2,4 ja 3,0 + minimaalne ülemõõt 6 cm,
oksad: arv ja suurus piiramata
punasüdamik: ulatus ei ole piiratud
kõverus: lubatud lihtkõverus 3%, lubatud liitkõverus 1%
tüüakus: lubatud
lõhed: otspinna lõhed ei tohi ulatuda kooreni, alla 2 mm laiuseid lõhesid arvesse võtmata; läbivad külglõhed ja ringlõhed keelatud
mõlu: palgi ühel poolel lubatud kuni 2 ladvadiameetri pikkusega kõvapõhjaline mõlu, mis võib ulatuda kuni 10% ladvaläbimõõdu võrra ladvasilindrisse
rebendid: lubatud rebendid või killu lahtimurre , mis võib ulatuda kuni 10% ladvaläbimõõdu võrra ladvasilindrisse
keelatud: kaksiksäsi; tõugukahjustus, võõrkehad

Hall lepp 
diameeter: 18.… 110 cm
pikkus: 2,4 + minimaalne ülemõõt 6 cm,
oksad: arv ja suurus piiramata
kõverus: lubatud lihtkõverus 3%, lubatud liitkõverus 1%
tüüakus: lubatud
lõhed: otspinna lõhed ei tohi ulatuda kooreni, alla 2 mm laiuseid lõhesid arvesse võtmata; läbivad külglõhed ja ringlõhed keelatud
mõlu: palgi ühel poolel lubatud kuni 2 ladvadiameetri pikkusega kõvapõhjaline mõlu, mis võib ulatuda kuni 10% ladvaläbimõõdu võrra ladvasilindrisse
rebendid: lubatud rebendid või killu lahtimurre , mis võib ulatuda kuni 10% ladvaläbimõõdu võrra ladvasilindrisse
keelatud: kaksiksäsi; tõugukahjustus, võõrkehad

Sanglepp 
diameeter: 18 … 110 cm
pikkus: 2,4 ja 3,0 + minimaalne ülemõõt 6 cm,
punasüdamik: ulatus ei ole piiratud
oksad: arv ja suurus piiramata
kõverus: lubatud lihtkõverus 3%, lubatud liitkõverus 1%
tüüakus: lubatud
lõhed: otspinna lõhed ei tohi ulatuda kooreni, alla 2 mm laiuseid lõhesid arvesse võtmata; läbivad külglõhed ja ringlõhed keelatud
mõlu: palgi ühel poolel lubatud kuni 2 ladvadiameetri pikkusega kõvapõhjaline mõlu, mis võib ulatuda kuni 10% ladvaläbimõõdu võrra ladvasilindrisse
rebendid: lubatud rebendid või killu lahtimurre , mis võib ulatuda kuni 10% ladvaläbimõõdu võrra ladvasilindrisse
keelatud: kaksiksäsi; tõugukahjustus, võõrkehad