Sawmill of Sadala OÜ tegeleb lehtpuidust saematerjali ja liimpuidu tootmisega aastast 2002.